Gwardzińska, Żaneta . (2021). Wpływ ochrony dziedzictwa naturalnego na zasady nieuczciwej konkurencji na przykładzie rosyjskiego rezerwatu przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu w sprawie nr A07-19495/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 276–280. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.21