Guss, A. . (2021). Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów” z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 293–299. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077