Ciechanowicz-McLean, J. (2021). Instrumenty prawne ochrony klimatu przed uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019). Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 9–20. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.01