Gonet, W. (2021). Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 52–62. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.04