Bojar-Fijałkowski, T. (2021). Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – uwagi na tle gospodarczego prawa środowiska. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 63–75. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.05