Marszałek, J. (2021). Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 153–161. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.11