Nyka, M. (2021). Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 162–172. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.12