Tomczak, T. (2021). Oznaczenie i indywidualizacja remitenta. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), 173–188. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.13