Lubasz, D. (2021). Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 62–79. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.04