Konarski, X. (2021). Administracyjna kara finansowa w sprawie cookies. Komentarz na kanwie postanowienia Krajowej Komisji Informatyki i Wolności we Francji (CNIL) z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Amazon Europe Core, SAN-2020-013. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 91–105. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.4.06