Wiewiórowski, W. R. (2021). Computer Privacy and Data Protection – CPDP 2021 “Enforcing Rights in Changing World”, Bruksela, 27–29 stycznia 2021 r. (sprawozdanie). Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), 211–216. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6563