Wałachowska, M. (2022). Prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 97–109. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.06