Tomaszewska, M. (2022). Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 110–122. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.07