Gil, I. (2022). Legitymacja procesowa syndyka w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 21–34. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.02