Gonet, W. (2022). Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec rolników indywidualnych. Wybrane problemy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 35–44. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.03