Kruczalak-Jankowska, J. (2022). Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym . Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 91–102. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.08