Mikliński, M. (2022). Przymusowa restrukturyzacja banków – przegląd orzecznictwa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 117–132. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.10