Majkowska-Szulc, S. (2022). Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(55)/2022), 179–190. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.3.09