Laskowska-Hulisz , A. . (2022). Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 225–255. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.07