Olaś, A. (2022). E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 294–311. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12