Grajewski, K. (2023). Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015–2022). Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 52–64. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.04