Jirásek, J. (2023). Europejski wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 65–78. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.05