Witkowski, Z. (2023). Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 79–87. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.06