Klíma, K. (2023). Pojęcie „umowy społecznej” a współczesny konstytucjonalizm (Rzeczywistość i mit zasady suwerenności ludu w systemach konstytucyjnych). Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 9–21. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.01