Klíma, P. (2023). Zasada pierwszeństwa prawa UE i stopień jej akceptacji w Rumunii. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 130–144. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.11