Kopacz, M. (2023). Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), 185–191. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.2.16