LIS-STARANOWICZ, D.; WOJCIECHOWICZ, J. Stosowanie Konstytucji RP przez sądy na przykładzie art. 25 ust. 1b Ustawy o emeryturach i rentach. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 73–84, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475. Acesso em: 28 wrz. 2023.