ŁAWNICZAK, Artur. Rodzima demokracja konstytucyjno-parlamentarna na aktualnym etapie rozwoju. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 85–95, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476. Acesso em: 15 kwi. 2024.