MOJAK, R. Geneza, prawnoustrojowe zasady i prawne procedury tworzenia i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 97–135, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3477. Acesso em: 1 kwi. 2023.