BALWICKA-SZCZYRBA, M.; SYLWESTRZAK, A. Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 151–167, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479. Acesso em: 1 paź. 2023.