FLORCZAK-WĄTOR, M. Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako „innego prawa majątkowego” w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 169–184, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3480. Acesso em: 4 paź. 2023.