GAJDA, Agnieszka. Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 185–192, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481. Acesso em: 15 kwi. 2024.