GRZYBOWSKI, M. Obywatelskie prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu za granicą (na europejskim tle porównawczym). Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 193–204, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3482. Acesso em: 25 wrz. 2023.