JABŁOŃSKI, M. Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 207–224, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3483. Acesso em: 8 grudz. 2023.