PAWŁOWSKI, S. Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania powszechnego wieku emerytalnego. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 238–254, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3485. Acesso em: 1 paź. 2023.