RYTEL-WARZOCHA, Anna. Referendum konstytucyjne w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnej i kontrowersji powstałych na tle praktyki ustrojowej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 289–301, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3491. Acesso em: 19 lip. 2024.