ZALEWSKI, W. Detencja „terapeutyczna” – wątpliwości konstytucyjne i polityczno-kryminalne w kontekście ustawy o „bestiach”. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 371–388, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3499. Acesso em: 24 wrz. 2023.