BOŻYK, S. Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 429–436, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504. Acesso em: 11 grudz. 2023.