UZIĘBŁO, Piotr. O potrzebie poszerzenia parlamentarnych praw opozycji. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 475–488, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3507. Acesso em: 25 luty. 2024.