CIAPAŁA, J. Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów. Refleksje krytyczne. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 493–506, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3508. Acesso em: 29 mar. 2023.