PIOTROWSKI, R. Polityka zagraniczna a dobro wspólne. Uwagi o zgodności z Konstytucją RP projektu ustawowej regulacji służby zagranicznej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 537–563, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3512. Acesso em: 11 grudz. 2023.