GRAJEWSKI, K. Przedterminowe zakończenie kadencji pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w świetle art. 12 § 1 oraz art. 111 § 1 i § 4 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 609–620, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3516. Acesso em: 25 wrz. 2023.