GRANAT, M. Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie badania celów lub działalności partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 621–632, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3517. Acesso em: 1 paź. 2023.