MIKULI, P. Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 635–648, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3518. Acesso em: 1 paź. 2023.