KIEROŃCZYK, P. Konstytucja Litewska na tle polskiej ustawy zasadniczej (porównanie ogólnych cech, w tym katalogu zasad naczelnych). Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 681–698, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3521. Acesso em: 28 wrz. 2023.