MAJKOWSKA-SZULC, S. Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(40)/2018, p. 699–714, 2018. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3522. Acesso em: 1 paź. 2023.