LEWNA, Andrzej. Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 3(47)/2020, p. 220–229, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.3.14. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5040. Acesso em: 17 kwi. 2024.