PLATA, Agnieszka. Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury „Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna”, Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 3(47)/2020, p. 253–255, 2020. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5043. Acesso em: 17 kwi. 2024.