BĄKOWSKI, T. Pod „brandem” k.p.a. i poza nim. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(46)/2020, p. 23–38, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.2.02. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5087. Acesso em: 6 grudz. 2023.