OSTOJSKI, Przemysław. Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(46)/2020, p. 201–210, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.2.13. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5105. Acesso em: 13 kwi. 2024.